CookiesBreedbandnetwerken worden gekoppeld

12 december 2006 08:07 door Hans Wind

BreedbandOnder de naam BreedNed komt er een nationaal platform dat gaat zorgen voor een soepele onderlinge koppeling van breedbandnetwerken. Vrijdag 8 december 2006 hebben diverse marktpartijen samen met de 13 gemeenten van Stedenlink en het ministerie van EZ hiertoe besloten. Het platform zal direct na de jaarwisseling van start gaan.

Nederland loopt vooraan in de breedbandontwikkeling, mede dankzij de concurrentie tussen ADSL en kabelinternet. Daar komen steeds meer lokale maar ook grootschalige commerciƩle glasvezelinitiatieven bij. Leveranciers van hoogwaardige breedbanddiensten, bijv. in de sectoren zorg, onderwijs of veiligheid, hebben in toenemende mate moeite met het transporteren van hun innovatieve diensten door deze verschillende netwerken. Terwijl die diensten juist zorgen voor de toegevoegde waarde van breedband voor onze samenleving. Vaak is er meer nodig dan een standaard internetkoppeling. Veilig en betrouwbaar transport door allerlei netwerken vraagt veel inspanning, afstemming en deskundigheid. BreedNed wordt nu opgericht om dit op te lossen.


Grote aanbieders als KPN, Essent Kabelcom en Reggefiber/Eurofiber verklaarden zich samen met leveranciers als Cisco en PacketFront bereid achter dit initiatief van Stedenlink te scharen. Desgevraagd verklaarde ook het ministerie van EZ en het Nederlands Normalisatie Instituut zich bereid tot deelname, net als de vele aanwezige gemeenten en publieke instellingen. Grote content-aanbieders als de NOB zien in dit initiatief een belangrijke stap voorwaarts om de nieuwe generatie, technisch veeleisende breedbanddiensten straks bij mensen thuis te kunnen brengen. Een dergelijk initiatief zal zeker ook toepassingen als HDTV kunnen stimuleren.