CookiesBreednet glasvezelnetwerk introductie

17 december 2007 09:40 door Hans Wind

Breednet glasvezelnetwerk introductieBreedNet gaat het grootste open glasvezelnetwerk van Nederland worden. In maar liefst veertien gemeenten in de Noordvleugel van de Randstad wordt BreedNet gerealiseerd. De lokale netwerken in deze gemeenten worden met elkaar verbonden tot één open regionaal netwerk.

Om BreedNet te realiseren werken publieke en private partijen samen in het project BreedNet. Professionele marktpartijen realiseren en exploiteren de infrastructuur. Gemeenten inventariseren en bundelen de vraag naar een aansluiting op BreedNet. Zowel commerciéle als niet-commerciéle partijen bieden hun diensten aan op BreedNet.

Hoofddoel van dit project is het stimuleren van de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve diensten over zeer snelle breedbandnetwerken in de Noordvleugel van de Randstad. Dit is van strategisch belang voor deze regio. BreedNet legt een toekomstvaste digitale basis voor de gehele economie in de Noordvleugel en zorgt voor duurzame versterking van de economische structuur en de internationale concurrentiepositie. Het is in zijn schaal en opzet veruit het meest ambitieuze breedbandproject voor de zakelijke markt binnen Nederland tot dusver.

BreedNetcampagne start per februari 2008
In elke gemeente wordt een campagne gestart om BreedNet bekend te maken bij de bedrijven en instellingen en om de vraag naar BreedNetaansluitingen te gaan bundelen. In elke gemeente zal in een periode van twee maanden zeer intensief worden gecommuniceerd in lokale en regionale media, nieuwsbrieven et cetera. In het voorjaar start de campagne in Amsterdam, Hilversum, Purmerend, Almere, Lelystad, Haarlem en Haarlemmermeer. In het najaar staan de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Diemen in de spotlights. Het is mogelijk dat deze volgorde nog wijzigt door nieuwe omstandigheden.

Meerdere marktpartijen hebben zich ingeschreven voor BreedNet
BreedNet is een publiek-private samenwerking. In deze samenwerking zullen marktpartijen de BreedNetaansluitingen naar de bedrijven en instellingen gaan leveren. Alle infrastructuuraanbieders in de Noordvleugel zijn daarom uitgenodigd om te participeren in BreedNet. Hierop hebben onder andere KPN, UNET en ZESKO (dit is het consortium van Casema, Multikabel, @Work) gereageerd. Met de partijen die zich hebben ingeschreven zal een consortium worden gevormd op basis van een zogenaamd Open Partnership. Dit consortium gaat zorgen voor de feitelijke levering van de BreedNetaansluitingen.

Provincie Utrecht start project ‘Wij zijn breed’Provincie Utrecht is één van de drie deelnemende provincies in BreedNet. Met het project ‘Wij zijn breed’ wordt BreedNet na BreedNet Amersfoort verder opgeschaald in de provincie Utrecht. Het project zet in op vraagbundeling in verschillende gemeenten in de provincie en de stimulering van innovatieve diensten. De lokale glasvezelnetwerken die met deze vraagbundeling ontstaan worden gekoppeld aan BreedNet. Meer informatie is te vinden op de website van het project.

Verkenning BreedNet in ISW-gemeenten
De gemeenten in de regio Waterland hebben de ambitie om aan te sluiten bij BreedNet. Daartoe zal in een eerste fase de vraag onder bedrijven en instellingen in kaart worden gebracht. Dit gebeurt gelijktijdig met de vraagbundeling in Purmerend. Als blijkt dat er voldoende vraag is zal de BreedNetcampagne worden doorgezet naar alle ISW-gemeenten.

Bron: Breednet