CookiesCAIW wordt tweede aanbieder in Midden Holland

19 december 2006 08:49 door Hans Wind

CAIW logoREKAM en CAIW hebben de intentie uitgesproken om gezamenlijk van het kabelnet in Midden-Holland gebruik te gaan maken. Op maandag 18 december 2006 hebben REKAM en CAIW hierover een verklaring ondertekend.

CAIW zal via het kabeltelevisienet van de REKAM als tweede aanbieder haar televisiedienst aanbieden en zal, naast het programmapakket dat de REKAM haar abonnees biedt, het volledig programma- aanbod – zowel het basispakket als extra pakketten – leveren zoals dat ook in de overige verzorgingsgebieden van CAIW beschikbaar is.

In het basisprogrammapakket van CAIW zijn bijvoorbeeld de programma’s Discovery Channel en Eurosport opgenomen. Programma’s die – vanwege het beleid van de REKAM niet eerder beschikbaar waren voor hun klanten.

CAIW merkt op dat dit bedrijf door de samenwerking de gelegenheid krijgt al haar diensten aan een groter aantal abonnees aan te bieden. Naast het basisprogrammapakket zijn dat de extra televisiepakketten en de uitbreiding van het kabelinternet met een telefoniedienst.


REKAM benadrukte bij de ondertekening van de intentieverklaring dat de REKAM-abonnee geheel vrij zal zijn al of niet voor het uitgebreide dienstenpakket van CAIW te kiezen. Voor de REKAM-abonnee blijft het basispakket van zo’n veertig televisieprogramma’s en ruim 60 FM radiozenders voor € 6,60 per maand beschikbaar. Dit tarief zal ook in 2007 niet verhoogd worden.

De samenwerking tussen CAIW en de REKAM is mogelijk door de toegenomen digitalisering van het kabeltelevisienet in Midden-Holland. Medio 2007 zal aan alle abonnees van de REKAM gratis een digitale ontvanger worden aangeboden. De REKAM zal dan een deel van haar programmapakket digitaliseren. De programma’s die de REKAM doorgeeft blijven echter zonder extra abonnement beschikbaar. CAIW zal haar programmapakket uitsluitend digitaal aanbieden. Het abonnement voor het CAIW basispakket zal € 13,95 bedragen en is inclusief het kabelabonnement van de REKAM.

Overigens zullen de REKAM en CAIW als twee onafhankelijke kabelexploitanten blijven opereren. De samenwerking is er op gericht om de abonnees in Midden-Holland meer keuzemogelijkheden te bieden.