CookiesCopyright en disclaimer

19 mei 2006 22:56

Copyright HD TV nieuws

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. Dit laatste geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht.

Disclaimer

De HD TV nieuws site is met de grootste zorg samengesteld. Alle informatie op de site proberen we correct weer te geven en naar vermogen bij te houden.

Een deel van de informatie die we weergeven wordt ontleend aan andere bronnen.

Ondanks onze inspanningen kunnen we helaas geen enkele garantie geven of aansprakelijkheid accepteren wat betreft de geldigheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op de site.

HD TV nieuws accepteert uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade of ongemak dat voortkomt uit het gebruik van de verstrekte informatie. Hetzelfde geldt voor websites of gebuikers commentaren waarnaar HDTV nieuws verwijst.

Het raadplegen van HDTV nieuws is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

Advertenties en privacy

Wij maken gebruik van een extern advertentiebedrijf om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op de volgende link advertenties en uw privacy.

Wij adviseren u ook dringend onze cookies en privacy pagina goed te lezen.

Hans Wind