CookiesDe Consumentenbond tegen richtlijn Televisie zonder grenzen

12 december 2006 18:34 door Hans Wind

ConsumentenbondDe Consumentenbond is bang dat in ons land Amerikaanse TV reclame toestanden ontstaan wanneer de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’ door het Europees Parlement zou worden aangenomen. In deze richtlijn krijgen adverteerders, zoals het er nu naar uitziet, meer ruimte om op televisie reclame te maken voor hun producten en diensten. De Consumentenbond vreest voor een commerciéle jungle op de televisie. Deze week zal het Europees Parlement over deze richtlijn beslissen.

De nieuwe Europese richtlijn maakt een einde aan de huidige beperking om reclame alleen in blokken en met tussenpauzen van minimaal 20 minuten uit te zenden. Consumenten kunnen hierdoor vaker blootgesteld worden aan reclame-uitingen. Tevens worden de mogelijkheden van ‘product placement’ (het tegen betaling laten zien van merkproducten in programma’s) verruimd en wordt de deur op een kier gezet voor nieuwe advertentietechnieken zoals bijvoorbeeld ‘split-screen’ (hierbij kan extra informatie, inhakend op het thema van het programma, worden getoond zoals het plaatsen van een reclamespot bij de aftiteling van een film). In de richtlijn ontbreekt daarnaast helaas een verbod op reclames voor ongezonde voeding op tijden dat kinderen tv kijken. Dit is een gemiste kans.


De Consumentenbond is tegen het loslaten van de huidige regels rond reclameblokken omdat er dan een einde komt aan de bestaande goede balans tussen het belang van adverteerders en omroepen enerzijds en consumenten en kijkers anderzijds. Als het gaat om ‘product placement’ vreest de bond dat het principe van scheiding van advertentie en redactionele inhoud in gevaar komt. Op dit moment al worden door de commerciéle zenders de grenzen opgezocht. Programma’s zouden in de toekomst zelfs rond bepaalde producten geschreven kunnen worden waarbij het voor de consument steeds moeilijker wordt te zien waar de inhoud eindigt en de commercie begint: de kijker realiseert zich wellicht onvoldoende dat hij reclame ziet. En tenslotte: overgewicht bij kinderen is een groeiend en alarmerend probleem. Het aanprijzen van ongezonde voeding voor kinderen op tv werkt de aanpak van overgewicht bij kinderen tegen. De Consumentenbond wil dan ook dat er in de richtlijn een verbod op deze reclames wordt opgenomen, iets wat nu nog niet het geval is.

Samen met BEUC, de Europese koepelorganisatie van consumentenbonden, voert de Consumentenbond strijd tegen het huidige voorstel van de richtlijn ‘Televisie zonder grenzen’. De bond heeft de Nederlandse Europarlementariérs opgeroepen de kritische kanttekeningen van de Consumentenbond mee te nemen in hun besluitvorming.