CookiesDigitale TV ontvangst groeit naar 24 procent

25 juli 2006 11:45 door Hans Wind

Stichting KijkOnderzoekDe Stichting KijkOnderzoek meldt in haar onderzoek over de eerste helft van 2006 een aantal interessante feiten. Zo is de wijze waarop het televisie signaal binnenkomt op het meest gebruikte televisie toestel in Nederlandse huishoudens aan het veranderen.

De analoge ontvangst verliest terrein aan de digitale aanbieders. Het percentage digitale ontvangst is toegenomen van 17% in de tweede helft van 2005 naar bijna 24% in de eerste helft van 2006.

Ook breedbeeld televisie is al behoorlijk populair: 37% van de huishoudens bezit een dergelijke televisie. Verder is een lichte verschuiving zichtbaar van de traditionele naar de platte beeldbuis. Het percentage huishoudens dat een plasma of LCD scherm bezit bedraagt respectievelijk 4 en 6%.


Hoewel de opmars van de DVD speler niet verder doorzet in 2006, overtreft deze de populariteit van de videorecorder. 1e helft 2006 bezit 67% van de huishoudens een DVD speler. Het videorecorderbezit loopt terug naar 62% (was 70% in 2005). Het percentage huishoudens dat een DVD recorder (met of zonder Hard Disk) bezit is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn nog steeds meer huishoudens die de eerste generatie DVD recorder bezitten (6%) dan huishoudens met de nieuwe Hard Disk recorder (4%).

Het percentage dat wel eens televisie kijkt via de PC is gestegen van 8 naar 10%.

Bron: Stichting KijkOnderzoek