CookiesHbbTV Forum Nederland opgericht

8 februari 2012 07:46 door Hans Wind

HbbTV Forum Nederland opgerichtOmroepen, TV fabrikanten en een aantal distributeurs onderzoeken momenteel de uitrol van HbbTV in Nederland. HbbTV is een nieuwe dienst die het TV signaal met het internet verbindt en kijkers in staat stelt om bij TV programma’s allerlei extra informatie op te roepen. Die dienst is al beschikbaar in een aantal Europese landen. Om de uitrol te begeleiden heeft iMMovator Cross Media Network het initiatief genomen om het HbbTV Forum Nederland op te richten. Het HbbTV Forum is een industrieplatform waarin relevante partijen uit de keten bij elkaar komen om afspraken te maken over de techniek en marketing van HbbTV. Om HbbTV tot een succes te maken zijn vergaande afspraken binnen de gehele keten noodzakelijk.

Josbert van Rooijen, manager Broadcast & IT bij SBS: “Net als bij Teletekst wordt er bij HbbTV een signaal met het beeld meegezonden. Dit signaal vertelt de TV waar zij via de internetaansluiting extra informatie kan ophalen. De kijker hoeft alleen maar tijdens een programma op de HbbTV knop te drukken, en komt dan direct op de relevante informatiepagina terecht.”

Via HbbTV zal elke kijker in staat zijn extra informatie te krijgen, interactiviteit met TV programma’s aan te gaan, eerder uitgezonden programma’s terug te kijken en films te huren. Ook “nu en straks” en via HbbTV zappen naar andere relevante programma’s is mogelijk.

Uniformiteit

Nederland kiest in navolging van Duitsland, Frankrijk en Spanje voor HbbTV. Voor een succesvolle uitrol van HbbTV in Nederland is uniformiteit van de gebruikte techniek van het grootste belang. De gehele keten dient volgens dezelfde standaarden te werken om er voor te zorgen dat de consument met een voor HbbTV geschikte TV gebruik kan maken van de volledige dienstverlening van de omroepen en zenders. Het HbbTV Forum Nederland heeft als doel om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen dezelfde standaard hanteren voor de Nederlandse markt, en dat het signaal aan alle kijkers wordt doorgegeven.

Egon Verharen, manager R&D NPO: “Internationaal is HbbTV reeds in een aantal Europese landen zoals Duitsland en Frankrijk beschikbaar. Als we HbbTV ook in Nederland beschikbaar willen hebben, is het goed om dit met de hele keten te doen en HbbTV in gezamenlijkheid uit te rollen.”

SBS lanceert haar HbbTV diensten in de eerste helft van 2012. Ook RTL en NPO zijn van plan HbbTV diensten uit te rollen. Een aantal TV’s is nu al geschikt voor HbbTV. Het HbbTV Forum Nederland streeft ernaar dat in Nederland verkochte TV’s die voorzien zijn van HbbTV, aansluiten bij de in het Forum afgesproken standaarden en vanaf de introductie duidelijk herkenbaar zijn voor de consument.

Leden

Inmiddels hebben NPO, RTL en SBS, en de TV fabrikanten LG, Philips, Samsung, Sharp en Sony zich al als actief lid bij het Forum aangemeld. Ook GfK Retail and Technology participeert, en monitort de verkopen van HbbTV apparaten. De distributeurs en alle relevante partijen zijn uitgenodigd zich bij het Forum aan te sluiten. Het Forum wordt gecoördineerd door iMMovator, met technische ondersteuning door TNO.

Bron: iMMovator

Naar aanleiding van de oprichting van het HbbTV Forum Nederland hebben we de grote distributeurs UPC en Ziggo gevraagd waarom ze niet vertegenwoordigd zijn in dit forum.

De reactie van UPC

“We nemen inderdaad geen deel in het forum. Gezien de huidige stand van zaken met betrekking tot HbbTV vinden we de oprichting van een forum voorbarig. Wel zullen we met individuele partijen over deze ontwikkeling praten. Maar met in het achterhoofd dat we zelf al jaren een volledig interactief platform aan onze klanten aanbieden.”

De reactie van Ziggo

“Op dit moment onderzoeken wij of wij het HbbTV signaal zonder problemen kunnen doorgeven. Wij willen er zeker van zijn dat het geen negatieve invloed heeft op de werking van de consumentenapparatuur en de overige diensten. Naast de techniek spelen ook contractuele aspecten een rol. Doorgifte van dit signaal moet contractueel vastgelegd zijn. Op dit moment kan ik dus niet zeggen wanneer wij het HbbTV-signaal gaan doorgeven.

Wij zijn inderdaad geen lid van het HbbTV-forum (Volgens mij is geen enkele distributeur dat.) Wij zijn pas uitgenodigd nadat iMMovator en de zenders al bepaald hadden wat men met HbbTV wilde bereiken en hoe dat zou moeten. Vervolgens worden wij uitgenodigd, komt over als de bekende mosterd na de maaltijd.”