CookiesTV instellen – tips voor beter beeld op uw HD televisie

20 augustus 2013 11:16 door Hans Wind

TV instellen - tips voor  beter beeld op uw HD televisieWanneer uw nieuwe HD TV uit de doos is neergezet en nog steeds op de standaard beeldinstellingen staat, dan kijkt u vrijwel zeker niet naar het beste beeld dat uw HD TV kan produceren. In dit artikel geven we wat eenvoudige tips om de weergave te verbeteren. U kunt uw Tv instellen in een aantal eenvoudige stappen. Daarmee kan totaal niets fout gaan want u kunt immers altijd weer terug naar de standaard instellingen als u dat zou willen.

Bij 99 procent van de TV’s die we onder ogen krijgen is de beeldweergave niet optimaal afgesteld. Bijna altijd is de helderheid, de contrastweergave, de kleurverzadiging en vaak ook de scherpte veel te hoog ingesteld in de zogenaamde “standaard” modus.

De reden voor deze overdreven instellingen ligt grotendeels in het feit dat TV’s meestal verkocht worden in fel verlichte ruimten waar weinig over zou blijven van een goed ingesteld beeld. In feite is de zogenaamde “shop modus’ bedoeld voor beeldweergave in dit soort mediasupermarkten maar desondanks is de standaard weergave in de “thuis modus” meestal verre van optimaal voor de huiskamer.

Degenen onder u die zich nog de begintijd van televisie kunnen herinneren weten dat vroeger ongeveer een kwartier voor aanvang van TV uitzendingen een testbeeld werd uitgezonden. In dat beeld zaten verschillende grijswaarden, basis- en mengkleuren en diverse rasterpatronen. Het enige dat eigenlijk ontbrak was huidskleur. Dat testbeeld was een prima hulpmiddel om het beeld handmatig in te stellen. Sommige andere landen hadden destijds overigens wel een foto met huidskleur in het testbeeld. Dat testbeeld is helaas verdwenen maar op het Internet zijn nu wel allerlei testbeelden te vinden in Full HD resolutie. Zoekt u in Google maar eens op de tekst “tv test image” en klik op afbeeldingen.

TV instellen – Film modus

Voordat u zelf nu meteen zelf begint met TV instellen is misschien wel de belangrijkste tip dat bij bijna alle merken een vooringestelde beeldmodus beschikbaar hebben die door het leven gaat als “Film” of “Movie”. Bij sommige merken draagt die instelling de naam “Natural”. Die stand levert een weergave op die vaak al heel dicht ligt bij de optimale instelling voor huiskamergebruik in de avond. Ook ligt die instelling meestal in de buurt van de Internationale standaard die voor TV signaal is afgesproken.

Het zal na die verandering even wennen zijn om de knalkleuren en hoge contrasten te missen. Toch zult u snel ontdekken dat dit een veel natuurlijker beeld oplevert zonder de uitgebeten hoge lichten op voorhoofden van presentatoren en het knalgroene voetbalveld. Mocht u dat laatste toch mooier vinden, ga dan snel terug naar de standaard instelling en u hoeft dan ook niet verder te lezen. Het is uiteindelijk uw TV!

TV instellen in 4 stappenb

Wanneer een filmstand op uw TV ontbreekt of u wilt toch zelf uw TV instellen, dan volgen hierna nog een aantal tips. Vooraf moet u even weten dat de belangrijkste “knoppen” om als leek aan te draaien de volgende zijn: helderheid, contrast, kleurverzadiging(de intensiteit van de kleuren) en scherpte. Deze instellingen vindt u bij de meeste TV’s onder Menu –> Beeld.

Wanneer uw antennesignaal in orde is kunt u om te beginnen de ruisonderdrukking van de TV – die instelling is vaak wat meer verborgen in de menustruktuur – rustig uitzetten. Die beeldbewerking doet bij een goed TV signaal vaak meer kwaad dan goed.

Sommige TV’s hebben een aantal testbeelden ingebouwd of zelfs een soort stappenplan voor betere beeld instelling. Als hulpmiddel zou u ook enkele van de Full HD testbeelden van het Internet kunnen gebruiken vanaf een USB stick. Ook zijn er Blu-ray schijfjes te koop om de TV af te stellen.

Een eenvoudige, maar effectieve methode om het HD TV beeld in te stellen is als volgt:

1. Zet de kleurinstelling op 0. U kijkt nu naar een zwart-wit beeld op uw TV

2. Stel de combinatie van helderheid en contrast zo in dat helder wit, volledig zwart en alle tussenliggende grijstinten goed te onderscheiden zijn.

3. Stel de scherpte niet te hoog in maar zet die op een niveau waarop een natuurlijke scherpte ontstaat. Een fijn raster in het testbeeld kan hierbij helpen.

4. Breng nu kleur terug in het beeld tot u natuurlijke, niet te overdreven kleurweergave heeft. Huidtinten kunnen hierbij vaak een goed ijkpunt zijn.

Voor de perfectionisten onder u zijn veel meer geraffineerde methoden beschikbaar maar die vragen extra investeringen en meer kennis en tijd. Die procedure heet “kalibreren” en dat kunt u eventueel ook door een professional laten doen. Vaak zijn echter de stappen die we hebben genoemd voldoende om een aanzienlijk beter beeld op de HD TV te krijgen dan de kwaliteit die standaard uit de doos getoond wordt.

Hopelijk geniet u met bovenstaande tips nog meer van uw HD TV.