CookiesInterlaced

21 juni 2006 17:31 door Hans Wind

HDMI kabelInterlaced is een andere benaming voor ‘halve beeldtechniek’. De vertikale beeldlijnen op de HDTV worden per beeldwissel steeds om en om benut. Deze halve beeldtechniek neemt twee maal minder bandbreedte in beslag dan de volledige beeldtechniek (progressive scan)

Een HDTV scherm met de benaming 1080i beschikt over 1080 vertikale beeldlijnen. De ‘i’ duidt aan dat er sprake is van ‘interlaced’ beeldtechniek. Als er een letter ‘p’ achter staat spreekt men over progressive-scan ofwel ‘volledige beeldtechniek’.

Bij volledige beeldtechniek worden per beeldwissel alle lijnen van het scherm benut, en wordt er optimaal gebruik gemaakt van het aantal beschikbare beeldpunten.