CookiesInterview met Bill Wijdeveld, Managing Director SES Benelux

28 mei 2013 09:02 door Hans Wind

Interview met Bill Wijdeveld, Managing Director SES BeneluxHet Luxemburgse bedrijf SES is eigenaar en beheerder van 52 satellieten die potentieel wereldwijd toegang kunnen bieden tot 99% van de aardbewoners. Op de SES fleetmap kunt u deze satellietvloot bekijken. Om eens nader kennis te maken met deze onderneming sprak HD TV Nieuws uitgebreid met Bill Wijdeveld, de Managing Director SES Benelux.

HDTV Nieuws : Hoe lang is SES al in Nederland actief?

Bill Wijdeveld antwoord met brede lach: zolang als ik bij SES in dienst ben. Vervolgens serieus: de introductie in 1996 van digitale televisie via MultiChoice/Nethold als DTH-aanbieder (Direct-to-Home) voor onder andere de Benelux, was voor SES het startsein om de ontwikkeling van de Nederlandse satellietmarkt actiever te benaderen. In eerste instantie vanuit Luxemburg, maar bij de volgende cruciale fase, de introductie van 23.5 Oost als nieuwe satellietpositie met name voor de beoogde komst van meer HD-zenders, was het handiger nog dichter op de markt – en dichter bij provider CanalDigitaal – te opereren. Dat was de reden om in 2007 het Benelux-kantoor in Hilversum te openen.

Satelliet lanceringHoe lang werkt u zelf binnen SES en welke functies heeft u vervuld binnen deze organisatie?

Sinds zomer 1991, dus nog in de pionierstijd – de tweede satelliet, de ASTRA 1B, was net gelanceerd… In mijn eerste jaren als kersverse marketing manager was mijn focus met name op de ontwikkeling van de Scandinavische markt, in samenwerking met Viasat, het satellietplatform van Kinnevik (voorganger Modern Times Group) en aanbieder van zenders als TV3 en TV1000. Een zeer interessante periode omdat ik de gelegenheid kreeg om vanuit het niets een heel nieuwe markt op te gaan bouwen: samenwerkingsverbanden met de klanten en andere marktpartners, de ontwikkeling van een distributienetwerk, etcetera. En dat ook nog eens in vier landen tegelijk, en dat alles vanuit Luxemburg… Tussendoor behartigde ik ook zo goed als mogelijk de SES-belangen in de Benelux, maar dat was relatief beperkt omdat de eerste satellietzenders RTL4 en 5 de ASTRA-satelliet primair gebruikt voor aanvoer naar de kabel. Desondanks ontwikkelde zich in die jaren al een aardig bereik van satelliethuishoudens, met name in niet-bekabelde gebieden.

Vanaf 1996 – met de introductie van digitale televisie via Nethold/MultiChoice – verlegde ik mijn focus naar de ontwikkeling van de Benelux markt in al zijn geledingen: samenwerkingsverbanden met MultiChoice en de diverse programma-aanbieders, de opbouw van een netwerk van distribiteurs, retailkanalen en andere relevante marktpartners. Daarbij was ook de nodige aandacht voor lobby en PR om daarmee ook bij ‘beslissers’ satellietontvangst beter op de kaart te zetten. In die fase zijn ook de eerste gesprekken met regionale omroepen van start gegaan en is er in dat kader stevig gelobbied om de Mediawet aan te passen zodat er in ieder geval geen juridische belemmeringen meer waren voor satellietverspreiding van regionale omroepen. Dat is uiteindelijk gelukt. Daarna startte de lobby voor financiering, die er uiteindelijk rond 2006 kwam – mede dankzij de afschakeling van de analoge etherverspreiding en de inspanningen van de regionale omroepen zelf. Verder is in die periode op lobbyvlak hard gewerkt om het zogenaamde GSO-concept op de kaart te zetten bij met name woningbouwcorporaties. De GSO-campagne was een groot succes en heeft als een belangrijk vliegwiel gefungeerd om partijen als Hertzinger en Rian bij corporaties aan tafel te krijgen. Inmiddels is GSO een begrip en wordt door veel corporaties als standaardvoorziening meegenomen bij nieuwbouw en renovatie om daarmee gevelontsiering te voorkomen en tegelijkertijd bewoners meer keuzevrijheid te bieden.

Circa 2002 ben ik de verkoop ingestapt, met als primair werkgebied de regio’s CEE en Benelux. Een zeer boeiende en productieve periode, waarin het DTH platform van UPC Direct voor CEE verder is uitgebouwd en waarin ook met CanalDigitaal – de opvolger van MultiChoice – de eerste stappen zijn gezet voor de uitbouw van het satellietplatform naar Belgie middels de lancering van TV Vlaanderen. Vanwege de krapte op de 19.2 satellietpositie en de behoefte aan meer capaciteit voor regionale omroepen en HDTV, hebben we in 2006 de stap gezet om de 23.5 Oost positie te ontwikkelen als nieuwe DTH-positie. Cruciaal hiervoor was de opbouw van een compleet nieuwe ontvangstmarkt, wat er vooral op neer kwam om mensen met een bestaande schotel voor 19.2 graden Oost te overtuigen van de noodzaak van een DUO LNB om daarmee ook 23.5 Oost te kunnen ontvangen. Ons dealernetwerk heeft daar enorm bij geholpen, maar natuurlijk ook de komst van steeds meer HD-zenders via Canal Digitaal en TV Vlaanderen. De ontwikkeling van 23.5 Oost was ook de belangrijkste reden om in 2007 het kantoor in Hilversum te openen. Hierdoor konden we sneller en directer in de markt opereren en dat heeft uiteindelijk ook zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels is meer dan 90% van de Nederlandstalige satelliethuishoudens uitgerust met een DUO LNB of andere multi-ontvangst oplossing. De uitbouw van het HD-aanbod via 23.5 Oost heeft M7 er ook toe aangezet om in 2011 de CEE-markt in te stappen middels de acquisitie van CS Link en Skylink, die eveneens via 23.5 Oost uitzenden. Alles bij elkaar is de capaciteit die M7 op de SES-vloot gebruikt sinds 2006 uitgebreid van 4 naar meer dan 12 transponders. Daarmee behoort M7 inmiddels tot een van de grootste klanten van SES.

Met hoeveel mensen is SES in NL actief?

Vanuit Hilversum werken we met drie mensen, dus ‘lean & mean’… Gelukkig hebben we uitstekende en loyale marktpartners die allemaal dezelfde ambitie en doelstelling hebben: het verder laten groeien van de satellietmarkt – ondanks een stevige infrastructuurconcurrentie en samen sta je sterk!

Wat ziet u voor de consument als uitgesproken voordelen van satelliet ten opzichte van distributie via kabel of glasvezel?

Satellietontvangst is overal beschikbaar (binnen en buiten Nederland), het biedt een zeer ruim en hoogwaardig zenderaanbod waaronder heel veel (HD) zenders die niet altijd via een andere infrastructuur beschikbaar zijn. Ook is het een zeer geschikte oplossing om de buitengebieden snel en voordelig van breedband te voorzien, zeker als de aanleg van glasvezel onbetaalbaar wordt. In Friesland is hiervoor al een motie in de Provinciale Staten aangenomen. Een belangrijk ander voordeel van de satelliet is naar mijn mening de beschikbare capaciteit; waar je met andere infrastructuren als snel tegen de grenzen van de beschikbare bandbreedte aanloopt, biedt de satelliet flexibele groeimogelijkheden. In combinatie met de mogelijkheid om met hetzelfde signaal een groot geografisch gebied te bedienen, is satelliet daarmee bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld de uitrol van UltraHD.

Ziet u ook nadelen?

Tot voor kort was dat het gebrek aan interactiviteit en multiplay. Maar door satelliet te combineren met complementaire infrastructuren als DSL in een ‘best of two worlds’ oplossing is dat probleem inmiddels opgelost. Canal Digitaal is die weg inmiddels ingeslagen, maar ook telco’s kunnen hierdoor profiteren van de satelliet als broadcastmedium en daarmee niet alleen een ruim tv-aanbod buiten het eigen DSL-bereik bieden, maar tegelijkertijd kunnen ze de satelliet inzetten om congestie in het eigen netwerk te voorkomen. Goed voorbeeld hiervan is Orange in Frankrijk. Ook hebben we met SAT>IP inmiddels de mogelijkheid voor “TV Everywhere”, het draadloos doorzetten van programma’s – in zeer goede satellietkwaliteit – naar meerdere schermen binnenshuis. Maar ook voor de nieuwe OTT-aanbieders (Over-The-Top) is de satelliet een uitstekende aanvulling voor het aanbieden van lineaire televisie. Want ondanks de opkomst van OTT-spelers, blijft het feit dat de lineaire kijktijd alleen maar blijft toenemen. Om verzekerd te zijn van kwalitatief hoogwaardige verspreiding van populaire live-programma’s blijft de satelliet de meest kosten-effectieve oplossing, terwijl het OTT-netwerk zich bij uitstek leent voor meer interactieve toepassingen als on-demand en catch-up TV. Kortom, de kracht zit ‘m in de combinatie van infrastructuren om daarmee de kijker van morgen de best mogelijke beleving te kunnen bieden, zowel lineair als interactief.

In Nederland is SES niet zelf actief op de consumentenmarkt maar is CanalDigitaal de leverancier van satellietdiensten. In andere landen, zoals Duitsland, treedt SES ook direct op als leverancier. Vanwaar dat verschil?

In Duitsland was er geen aanbieder voor het ‘sub-premium’ segment, terwijl er wel een brede, groeiende vraag was naar HD, zowel bij kijker als programma-aanbieders. Voor partijen als RTL en ProSiebenSAT1 was free-to-air (ongecodeerd) uitzenden rechten- en kostentechnisch echter geen optie. Vandaar dat HD+ is ontwikkeld, wat feitelijk niet meer is dan een technisch HD-uitzendplatform. De consument betaald een eenmalige service fee van 50 EUR per jaar voor een kleine 20 Duitse HD-zenders en het gebruik van een smartcard. Het HD+ aanbod is overigens ook via de Sky smartcard te verkrijgen. In andere markten – zoals Nederland – zijn er wel providers die de gehele breedte van de markt bedienen. Voor SES is daar dan ook geen enkele reden om eenzelfde stap te nemen als in Duitsland.

Kabel- en glasvezel bedrijven zijn agressief bezig om triple-play in de markt te zetten. Heeft SES in die markt plannen om een positie kunnen op te bouwen?

Nee, hooguit met ons satelliet breedband product, maar dat bieden we louter via providers aan – in Nederland is dat Hertzinger – en is primair interessant voor specifieke doelgroepen zoals bewoners van buitengebieden en recreanten. Verder heeft CanalDigitaal zich als multiplay-aanbieder ontwikkeld (middels een hybride DSL/satellietoplossing) voor de reguliere markt. SES is en blijft primair aanbieder van satellietcapaciteit voor de B-to-B markt(Business-to-Business); daar ligt onze kracht en het bedienen de consumentenmarkt laten we graag aan andere partijen als CanalDigitaal en Hertzinger over.

Wat zijn de plannen van SES voor de nabije toekomst als het gaat om nieuwe technieken zoals Ultra HD?

We zijn onlangs van start gegaan met een UltraHD demokanaal om daarmee deze belangrijke nieuwe ontwikkeling te stimuleren. Uiteraard is de beschikbare content nu nog beperkt maar dat is een kwestie van tijd. Belangrijk is dat er ontvangstapparatuur komt, niet alleen betaalbare schermen, maar ook Ultra HD-compatibele ontvangers en aansluitkabels. Maar daar wordt door de industrie al druk aan gewerkt. Tegelijkertijd zullen er in de komende jaren steeds meer aanbieders van UHD-content komen. Dat zullen in eerste instantie betaaltelevisie-aanbieders als Sky zijn, die UHD inmiddels al hebben getest bij voetbalwedstrijden en daar zeer enthousiast over zijn. De verwachting is dat binnen vijf jaar het ‘eco-systeem’ zodanig ontwikkeld is dat de UHD markt een grotere vlucht gaat nemen. Over zo’n 10 jaar zal UHD naar mijn mening al redelijk gemeengoed zijn. Hiermee doorloopt UHD een soortgelijke cyclus als de HD-ontwikkeling. Persoonlijk ben ik overtuigd van de toegevoegde waarde van UHD. Als je het eenmaal met eigen ogen hebt mogen aanschouwen, wil je niet meer anders. UHD is niet alleen een veel scherper beeld, maar biedt ook een veel intensere beleving van het beeld. Bij sport, maar ook bij wildlife en films. En het mooie van satelliet is dat het de benodigde bandbreedte kan leveren, nu al! Dankzij de nieuwe HEVC-standaard is er nu ‘nog maar’ zo’n 20 Mbps per UHD-kanaal nodig, en in de komende jaren zullen daar ook nog de nodige ontwikkelingssprongen in gemaakt worden.