CookiesKPN rolt glasvezel stapsgewijs regionaal uit

15 december 2009 09:24 door Hans Wind

KPN rolt glasvezel stapsgewijs regionaal uitKPN presenteert vandaag zijn visie voor de verdere ontwikkeling van hdtv-kijken, snel internetten en bellen op de consumentenmarkt in Nederland. KPN kiest voor een stapsgewijze regionale uitrol van glasvezel op basis van glasvezelproeven. Tegelijkertijd kiest KPN er ook voor om op korte termijn zijn bestaande kopernetwerk op te waarderen waardoor snellere verbindingen en verbeterde tv-diensten voor de consument mogelijk worden. Deze combinatie biedt KPN een optimale balans tussen investeringen en opbrengsten. Op basis van de proeven en op basis van de huidige marktontwikkeling (meer vraag naar snellere verbindingen en diensten) zet KPN in op deze gecombineerde aanpak.

KPN gaat de komende maanden zijn bestaande kopernetwerk opwaarderen. Door gebruik te maken van de zogeheten VDSL-CO* techniek kan KPN naast sneller internet (voor 50% van de huishoudens in Nederland) ook meer huishoudens bereiken met interactieve televisie diensten (80%), inclusief hd-tv (70%). Naar verwachting is dit al in de zomer van 2010 gereed.

Glasvezelproeven afgerond
Het afgelopen jaar heeft KPN in 10 plaatsen commerciële pilots gehouden met diensten over glasvezel. In 5 plaatsen ging dat om glasvezel tot in huis (Fiber-to-the-Home, FttH), in de andere 5 over glasvezel tot de straatkast (Fiber-to-the-Curb, FttC)**. Tijdens de proeven heeft KPN gekeken naar zowel operationele aspecten alsook het commerciële potentieel. Uitrol, aanleg, marketing en klantvraag verliepen volgens plan. Problemen met de leveringsprocessen en IT-systemen zorgden echter voor flinke vertraging, waardoor het aantal geactiveerde huishoudens achterliep op de verwachtingen. Zodra klanten waren aangesloten bleken ze enthousiast te zijn, met name over de snelheid van de verbinding en de kwaliteit van het tv-beeld. De proeven tonen veelbelovende resultaten, die wijzen op aantrekkelijke commerciële mogelijkheden op basis van een regionale aanpak. Klanten hebben de nieuwe glasvezeldiensten afgenomen, er kwamen nieuwe klanten bij en klanten waren bereid meer te betalen voor het aangeboden alles-in-één pakket.

Verdere uitrol glasvezel stapsgewijs en regionaal
KPN gaat verder met de aanleg van glasvezelverbindingen. KPN verwacht een stijging in het aantal huishoudens dat op FttH kan worden aangesloten: van ca 460.000 aan het eind van het derde kwartaal 2009 tot 1,1 tot 1,3 miljoen in 2012. Deze verbindingen worden aangelegd door Reggefiber. Voor FttC wil KPN zich eerst richten op de levering van diensten over bestaande verbindingen voordat het bedrijf besluit verder te gaan uitrollen. FttC is al bij ca. 450.000 huishoudens aangelegd.

Ambitie: 600.000 – 800.000 klanten in 2012
Voor KPN ligt de focus de komende 3 jaar vooral op een versnelling van het vermarkten en leveren van diensten. In 2012 mikt het bedrijf op een totaal van tussen de 600.000 en 800.000 klanten voor zijn glasdiensten. Dit komt ongeveer overeen met een op de tien huishoudens in Nederland. Ook andere dienstenleveranciers kunnen gebruik maken van het glasvezelnetwerk om diensten aan te bieden. KPN volgt namelijk een open strategie op al zijn infrastructuren: koper, glas en mobiel.

Gebalanceerde uitrolMet deze gecombineerde aanpak verwacht KPN zijn vrije kasstroom op peil te houden en binnen het investeringsraamwerk voor het concern als geheel te blijven. KPN denkt op de middellange termijn glasvezel bij 30 tot 60% van alle Nederlandse huishoudens te kunnen brengen. De uitrol kan sneller en fijnmaziger verlopen als er meer partijen willen participeren en investeren in de aanleg.

Mobiel breedband groeit door
Naast steeds sneller internet via vaste verbindingen heeft KPN ook een landelijk dekkend netwerk voor mobiel breedband. Mobiel internet op laptop, smartphone of mobieltje wordt steeds populairder; mensen vinden het gewoon om altijd en overal online te zijn. KPN zorgt voor regelmatige verbeteringen van de snelheid en capaciteit van het mobiele netwerk. Deze week is dit HSDPA-netwerk weer uitgebreid voor snelheden tot 14,4Mbps. Verwacht wordt dat mobiel met deze en toekomstige, nog hogere, bandbreedtes een prima en in sommige gevallen zelfs beter alternatief zal zijn voor vaste verbindingen, bijvoorbeeld in landelijke gebieden.

Samenvatting
KPN is ervan overtuigd dat glasvezel de superieure technologie zal zijn voor de toekomst en gaat dus door met de uitrol ervan in Nederland. De glasvezelproeven laten zien dat, ondanks operationele problemen, de commerciële mogelijkheden veelbelovend zijn. De aanleg van glasvezel kost hoe dan ook tijd. De ambitie is dat op de middellange termijn 30 tot 60% van de Nederlandse huishoudens bereikbaar wordt voor glasvezel. Om de consument hogere bandbreedte en HDTV via hun bestaande verbinding te bieden, gaat KPN VDSL inzetten. KPN bedient zich zodoende van een gecombineerde aanpak met glasvezel, het koper- en het mobiele netwerk. Op die manier denkt KPN de investeringen en opbrengsten optimaal in balans te houden.
________________________________________
* Very High Speed DSL from the Central Office ofwel wijkcentrale
** FttH in Almere-Haven, Son en Breugel, Uden, Elburg en Haaksbergen. FttC in Zoeterwoude, Oosterhout, Hengelo, Roosendaal en Apeldoorn.

Bron: KPN