CookiesNPO kiest voor meer persoonlijke en interactieve aanpak

10 januari 2014 13:04 door Hans Wind

NPO kiest voor meer persoonlijke en interactieve aanpakDe NPO (Nederlandse Publieke Omroep) wil een belangrijkere rol gaan vervullen voor iedere Nederlander en kiest daarom voor een meer persoonlijke en interactieve benadering met meer samenwerking tussen de verschillende omroepen. De Raad van Bestuur van de NPO, Henk Hagoort en Shula Rijxman, maakte gisteren die plannen voor de publieke omroep bekend op de nieuwjaarbijeenkomst.

Persoonlijker en interactiever

De NPO wil beter inspelen op de mediabehoeften van het publiek door persoonlijker en actiever haar publiek te benaderen. Omroep zijn, is meer dan uitzenden. De NPO wil haar publiek daarom vaker ontmoeten door de komende jaren meer programma’s rondom evenementen te maken. Samen met landelijke en regionale omroepen, culturele instellingen en de muziekwereld wordt een NPO-evenementenlijst samengesteld. Het genre ‘evenementen’ is een van de vijf genres die vorig jaar tot prioriteit zijn benoemd door de Raad van Bestuur. Ook op de andere vier genres (nieuws, drama, documentaires en kinderprogrammering) gaat de NPO meer sturen.
Daarnaast wil de NPO het publiek beter bedienen door het aanbieden van een persoonlijke digitale mediagids. Een gezamenlijke interactieve gids met onder andere persoonlijke kijktips, gerichte uitnodigingen voor evenementen en gesprekken rondom programma’s en maatschappelijke thema’s. Kortom, een gids die helemaal is toegesneden op de mediaervaringen van de kijker en luisteraar.

Meer samenwerking

De NPO wil de komende jaren op meer gebieden de krachten bundelen, bijvoorbeeld via het delen van ledenbestanden of gezamenlijke acties. In 2014 gaan we kijken naar meer samenwerking op het gebied van de verkoop van programma’s in binnen- en buitenland. De opbrengst wordt gebruikt voor het maken van nieuwe programma’s. Ook op de radio kunnen omroepen nog meer samenwerken. De successen van onder andere 3FM Serious Request, Top 2000 en de Sportzomer op Radio 1 laten zien dat het publiek die samenwerking waardeert en als een verbetering ervaart. De NPO is met de omroepen in gesprek over het samen huisvesten van redacties en het delen van faciliteiten. Meer samenwerking tussen omroepen kan alleen als omroepen niet elke vijf jaar worden afgerekend op het aantal betalende leden. Bovendien kost het werven van leden veel geld dat beter besteed kan worden aan programma’s. Hagoort en Rijxman stelden daarom dat dit jaar wat hen betreft de laatste ledentelling ooit wordt gehouden.

Keuzes en verantwoording

De NPO is volgens de Raad van Bestuur van 17 miljoen Nederlanders. Dat betekent dat de NPO ook meer verantwoording zal moeten afleggen naar het publiek over de gemaakte keuzes. Naast een Raad van Toezicht wil de NPO daarom ook een ‘Publieksraad’ kunnen instellen waarin mensen uit het publiek zitting nemen. De Raad van Bestuur roept de Commissie Toekomstverkenning op hiervoor voorstellen te doen. Door in de toekomst de formele verantwoording meer op het publiek te richten wordt ook de afstand tot de politiek vergroot.

Bron: NPO