Cookies



Philips neemt afstand van TV activiteiten

18 april 2011 08:22 door Hans Wind

Philips neemt afstand van TV activiteitenIn een persbericht waarin de resultaten over het eerste kwartaal van dit jaar gepubliceerd werden heeft Philips ook meegedeeld dat het bedrijf meer afstand neemt van haar TV activiteiten.

In dat bericht valt onder andere te lezen: “Het vinden van een oplossing voor onze activiteit Television was onze topprioriteit. We zijn ervan overtuigd dat de voorgenomen 30% / 70% joint venture met TPV, die vandaag bekendgemaakt werd, de activiteit Television in staat zal stellen weer winstgevend te worden en ertoe zal bijdragen dat Philips zich sterker zal kunnen richten op zijn portfolio voor gezondheid en welzijn. Philips is vele tientallen jaren actief geweest in de tv-industrie, en uit het strategische samenwerkingsverband met TPV blijkt onze inzet voor de continuïteit van Philips-televisies voor zowel de consument als onze handelspartners.”

De joint venture, waarin Philips met 30 procent dus een duidelijk minderheidsbelang heeft, zal gebruik maken van de merknaam van Philips, in combinatie met de sterke schaalgrootte en productiekracht van TPV. “Philips zal in het kader van deze overeenkomst een uitgestelde koopprijs en merklicentie-inkomsten verkrijgen. We verwachten dat de afscheiding bepaalde kosten met zich mee zal brengen, die van invloed zullen zijn op het kortetermijnresultaat.

We verwachten tegenwind in 2011 als gevolg van de tragedie in Japan, die van invloed zal zijn op de omzet en de toevoerketen. We hebben een zeer toegewijd team dat zich er volledig voor inzet de gevolgen en risico’s zoveel mogelijk te beperken.”

Voor de volledigheid volgt hieronder nog even het complete persbericht van Philips.

Koninklijke Philips Electronics (NYSE:PHG, AEX:PHI) heeft vandaag bekendgemaakt dat het een term sheet is overeengekomen voor de overdracht van haar onderdeel Television in een joint venture met TPV Technology (0903.HK). De transactie is onderdeel van een langdurig strategisch samenwerkingsverband. De nieuwe onderneming wordt voor 70% eigendom van TPV en voor 30% van Philips.

“Deze samenwerking draagt bij aan de schaalgrootte en focus die nodig zijn om onze televisieactiviteiten weer winstgevend te maken en om succesvol te opereren op de dynamische tv-markt”, aldus Philips-CEO Frans van Houten. “Door middel van de joint venture willen we de continuïteit van Philips Television waarborgen. Het partnerschap zal optimaal voordeel halen uit de sterke merknaam, het innovatievermogen en de wereldwijde handelsrelaties van Philips, gekoppeld aan de troeven van TPV op het vlak van schaaleconomieën en productie.Deze belangrijke stap is goed voor Television, voor Consumer Lifestyle en voor Philips als geheel.”

“We zijn erg enthousiast over deze samenwerking met Philips”, stelt Jason Hsuan, bestuursvoorzitter en CEO van TPV. “We werken al jaren goed samen met Philips en zijn ervan overtuigd gezamenlijk wereldwijd een toonaangevende speler te kunnen worden op televisiegebied. De bekendmaking van vandaag vormt een mijlpaal bij het realiseren van onze groeiambities op de tv-markt en ik ben blij dat we hierbij kunnen samenwerken met Philips.”

De joint venture wordt wereldwijd, met uitzondering van de Volksrepubliek China, India, Verenigde Staten, Canada, Mexico en bepaalde Zuid-Amerikaanse landen, verantwoordelijk voor het ontwerp, de productie, distributie, marketing en verkoop van Philips Television. Onderdeel van de transactie is dat Philips de joint venture het recht geeft om het Philips-merk te gebruiken, onder een aantal strikte criteria betreffende kwaliteit en klantenservice, voor de wereldwijde Television-activiteiten (met uitzondering van de bovenstaande regio’s). In ruil daarvoor ontvangt Philips op inkomsten gebaseerde royalty-afdrachten. De bestaande merklicentieovereenkomsten in China, India en Noord-Amerika worden geen onderdeel van de joint venture.

“Deze nieuwe joint venture waarborgt een sterkere, op groei gerichte toekomst voor Philips Television”, aldus Pieter Nota, CEO van Philips Consumer Lifestyle. “Deze samenwerking stelt het geherstructureerde Consumer Lifestyle namelijk in staat zich te richten op haar ambitie een toonaangevende aanbieder te worden op het gebied van gezondheid en welzijn in het merendeel van de door ons geselecteerde markten.”

Belangrijkste voorwaarden van de transactie

• Philips geeft de joint venture het recht om het Philips-merk te gebruiken voor in eerste instantie vijf jaar. Deze periode wordt automatisch met vijf jaar verlengd, mits de joint venture aan bepaalde KPI’s voldoet.

• De joint venture betaalt in 2012 geen royalty en zal vanaf 2013 elk jaar een royalty van ten minste EUR 50 miljoen afdragen. Voor het boekjaar 2013 is de jaarlijkse royalty vastgesteld op 2,2% van de omzet. Met ingang van het boekjaar 2014 bedraagt de jaarlijks af te dragen royalty 2,2% van de omzet; deze kan met een variabele component worden verhoogd tot maximaal 3% van de omzet, mits aan bepaalde prestatiecriteria is voldaan.

• Na afronding van de transactie koopt TPV 70% van de aandelen in de joint venture voor een uitgestelde aankoopprijs, die zal worden berekend als een meervoud van vier maal de gemiddelde EBIT van de joint venture in de periode tussen het boekjaar 2012 en het jaar waarin Philips haar recht op verkrijging van de aankoopprijs uitoefent. Philips mag dit recht op ieder moment uitoefenen na drie jaar volgend op de afronding van de transactie. Daarnaast heeft Philips een optie om na de zesde verjaring van de sluitingsdatum van de transactie het resterende 30%-aandeel in de joint venture aan TPV te verkopen voor een op dezelfde formule berustende vergoeding.

De ondertekening van de definitieve overeenkomsten zal naar verwachting in het derde kwartaal volgen; de afronding van de transactie zal waarschijnlijk voor het eind van 2011 plaatsvinden. Tussen de datum van de bekendmaking en de ondertekening van de definitieve overeenkomsten zal Philips de toepasselijke procedures voor raadpleging van de werknemers volgen, terwijl TPV een bevestigend due diligence-onderzoek zal uitvoeren ten aanzien van de Television-activiteiten. De transactie is afhankelijk van de relevante goedkeuringen van aandeelhouders en toezichthoudende instanties.

Philips zal de winst-en-verliesrekening van de televisieactiviteiten opnemen onder beëindigde bedrijfsactiviteiten; het betreffende nettobedrijfskapitaal zal op de balans worden geboekt onder activa aangehouden voor verkoop. De omzet van de televisieactiviteiten van Philips bedroeg in 2010 ruim EUR 3 miljard.