CookiesPopulariteit van uitzendinggemist groeit snel

29 december 2006 14:09 door Hans Wind

Uitzendinggemist logoWe schreven al eerder over de snel groeiende populariteit van TV kijken via Internet waarbij websites als uitzendinggemist steeds vaker de plaats in gaat nemen van de klassieke TV of videorecorder thuis. Dergelijke internet diensten kunnen aanleiding geven tot behoorlijke verschuivingen in kijkgedrag en daarmee ook inkomstenstromen voor de verschillende zenders.

Voor sommige omroepbazen gaar het allemaal misschien wel wat té snel. Kennelijk denkt ook Henk Hagoort, de directeur van de EO, er zo over. In zijn weblog op de EO website schrijft hij onder andere het volgende:
“Een jaar geleden lag er een plan van Medy van der Laan op tafel dat heel Hilversum op z’n kop zette. We dreigden als omroepen onze financiéle garanties te verliezen, in inkomsten nog verder terug te gaan en en te moeten gaan concurreren met commerciéle produktiehuizen. In paniek werden door allerlei omroepen wilde of minder wilde plannen gemaakt. Het leek ‘ieder voor zich’ en voorlopig niemand voor ons allen. Nu een jaar later zitten er drie partijen rond de tafel een nieuw kabinet te maken. Alle drie de partijen dragen de publieke omroep een warm hart toe en er lijken kansen om er weer samen als een sterk publiek bestel tegenaan te gaan.

Kortom: golfbewegingen waar bijna geen beleid op is te maken. En toch, daaronder zit een vrij constante golfstroom die wel eens veel bepalender zou kunnen zijn voor de toekomst van televisie dan al die heftige golfbewegingen. Ik bedoel vooral de gestaag doorzettende digitalisering.


De meeste huishoudens hebben inmiddels een breedband-internetaansluiting. Dat heeft ertoe geleid dat het opvragen van televisie-uitzendingen via de site ‘uitzending gemist’ van de publieke omroep explosief is gestegen. Inmiddels meer dan 9 miljoen opgevraagde programma’s per maand! Zelf denk ik dat het moment dat deze dienst in de huiskamer via de kabelaars gaat worden aangeboden wel eens beslissend zou kunnen worden. Vanaf dat moment kan iedereen zonder ingewikkelde videorecorders zelf bepalen wanneer hij/zij een programma bekijkt.

Volgens mij gaat dat voor de definitieve doorbraak van digitale televisie zorgen. En voor een een sterk veranderend kijkgedrag. Dan is niet de kunst dat je programma op een aantrekkelijk zender wordt geprogrammeerd, maar dat mensen je programma uit zichzelf gaan opvragen. Overigens ben ik daar vanuit de missie van de EO niet gerust op. Wie nu op uitzending gemist de best bekeken en dus meest opgevraagde uitzendingen van het afgelopen jaar opvraagt, komt een top-10 tegen met alleen maar uitzendigen van BNN. Als de kijker kiest, kiest hij voor amusement en humor. Voor de EO wordt de vraag hoe we in dat toekomstige medialandschap, waarin we niet meer ongevraagd de huiskamers binnenkomen, opgevraagd worden. Dat noem je geloof ik een uitdaging in plaats van een bedreiging.”