CookiesTV trends en ontwikkelingen op de CES in Las Vegas

9 januari 2014 09:46 door Hans Wind

TV trends en ontwikkelingen op de CES in Las VegasNaast de groot-groter-grootst en dun-dunner-dunst ontwikkelingen zijn er nog wel een aantal opmerkelijke zaken op TV gebied waar te nemen op de CES in Las Vegas.

TV besturingssysteem

Vanaf de introductie van smart TV’s draaien deze apparaten op eigen software van de verschillende fabrikanten. Daarbij werd in sommige gevallen wel samengewerkt tussen leveranciers maar het bleef daarbij gaan om specifiek voor TV gebouwde firmware.

Op de CES zien we nu ontwikkelingen om de TV’s – die in veel opzichten steeds meer op volwaardige computers gaan lijken – te voorzien van een reeds bestaand besturingssysteem.

Zo zagen we dat LG besloten heeft om een aantal van haar TV’s te gaan voorzien van WebOS. WebOS werd oorspronkelijk ontwikkeld door Hewlett Packard voor mobiele apparatuur maar bleek toen niet echt succesvol. LG heeft WebOS vorig jaar overgenomen en heeft het systeem aangepast voor de TV omgeving. Meer hierover is te lezen in ons artikel LG TV lijn wordt voorzien van webOS.

Philips (TP-Vision) besloot onlangs om haar smart-tv-lijn te gaan voorzien van Android waarmee een groot reservoir aan Apps beschikbaar komt voor die TV lijn. Dit is een extra interessante ontwikkeling omdat daarmee ook andere ontwikkelaars Apps voor dat platform kunnen gaan bouwen. Meer leest u in ons artikel Philips Smart TV krijgt Android besturingssysteem.

Het blijft natuurlijk wel even afwachten om te zien hoe snel een dergelijk bestaand besturingssysteem aangepast kan worden aan de TV-omgeving waar vooralsnog andere eisen worden gesteld aan bedieningsgemak. Desondanks lijkt dit ons een zeer interessante ontwikkeling.

Flexibele TV schermen

Buigbaar TV schermVorig jaar werden door LG en Samsung OLED TV schermen geannonceerd met gebogen schermen. Op de CES wordt die trend door deze Koreaanse fabrikanten uitgebreid met LCD LED schermen met een kromming. We hebben in september vorig jaar al eens aangegeven dat we geen grote voorstanders zijn van gebogen schermen omdat TV’s vaak met meerdere mensen tegelijk bekeken worden en dan wordt de buiging soms eerder een nadeel dan een voordeel. U kunt de overwegingen nog eens nalezen in ons eerdere artikel gebogen TV scherm – zin of onzin.

Op de CES lieten zowel Samsung als LG nu schermen zien waarvan de kromming – binnen zekere grenzen – aangepast kan worden aan de wens van de gebruiker. Naar onze mening een goede zaak omdat daarmee wellicht een aantal duidelijke nadelen kunnen worden omzeild.

21:9 breedbeeldformaat komt terug

Philips heeft vanaf begin 2009 een Philips Cinema 21:9 HDTV in haar assortiment gehad maar besloot uiteindelijk met dit formaat te kappen. Daarbij lag een belangrijke reden voor het stoppen in het feit dat er te weinig content beschikbaar was om dit beeldformaat te blijven ondersteunen. Het meest populaire beeldformaat voor TV was – en is – immers het 16:9 formaat dat we allemaal kennen. In bioscopen wordt nog steeds wel een breder beeldformaat gebruikt.

Tot onze verrassing kondigde zowel Samsung als LG op de CES aan dat ze met grootformaat TV’s gaan komen in het 21:9 formaat.

We zullen moeten afwachten of deze hernieuwde poging tot invoeren van 21:9 formaat succes heeft.

Ultra HD-4K en OLED

Ultra HD en OLED zijn geen ontwikkelingen die nieuw waren op de CES maar nu zien we ook meer combinaties van die twee technieken in de vorm van Ultra HD OLED schermen.

Overigens is het spijtig dat fabrikanten door elkaar de term 4K en Ultra HD gebruiken bij televisies. Dat maakt het voor de consument niet eenvoudiger.

Ultra HD schermen lijken nu fiks in prijs te gaan dalen. Bij OLED zien we die trend lang nog niet zo snel omdat OLED schermen nog steeds moeizaam in massaproductie te fabriceren met een behoorlijke yield.

Bij Ultra HD blijft de beschikbaarheid van content in dat formaatvoorlopig nog de zwakke schakel. Vooralsnog zullen we het moeten doen met veel upscaling. TV uitzendingen in dat formaat lijken in Nederland nog ver weg. Wel zullen Youtube en Netflix dit formaat gaan ondersteunen.

Ook is er nog steeds geen “drager” voor Ultra HD omdat Blu-ray dat formaat nog niet ondersteunt. Naar verwachting zal dat pas in het tweede deel van 2014 het geval zijn als partijen het snel eens kunnen worden over een standaard.

Positief op Ultra HD gebied is het feit dat er nieuwe coderingstechnieken komen waarmee deze hoge videokwaliteit – door betere compressie – minder hoge eisen stelt aan bandbreedte op het netwerk.