Deinterlacing

Kort gezegd is deinterlacing of de-interlacing het omzetten van een interlaced televisie signaal naar een progressive signaal.

Interlaced wil zeggen dat deze standaard gebruik maakt van de ‘halve beeldtechniek.’ De beeldlijnen worden per beeldwissel steeds om en om benut. Bij 1080i (i voor interlaced) worden dus in feite om en om 540 beeldlijnen vertoond.

Omdat dus bij interlaced signaal maar de helft van het aantal beeldlijnen tegelijk beschikbaar is moeten de tussenliggende beeldlijnen worden berekend om tot een progressive signaal te komen waarbij steeds alle beeldlijnen tegelijk kunnen worden aangeboden. Er zijn verschillende methoden om de tussenliggende lijnen te berekenen die we hier niet in detail zullen behandelen. Bij de meest geavanceerde methoden wordt rekening gehouden met de bewegingen die in het beeld plaatsvinden.

De-interlacing wordt steeds belangrijker omdat veel nieuwe HDTV’s Full HD in 1080p kunnen weergeven terwijl het aangeboden TV signaal vaak in 1080i formaat de woning binnenkomt.

Add comment