1080i

1080i is een standaard video signaal voor HD televisies. Het beeld is hierbij opgebouwd uit 1080 vertikale lijnen met 1920 beeldpunten per lijn.

De ‘i’ staat voor interlaced, dit wil zeggen dat deze standaard gebruik maakt van de ‘halve beeldtechniek.’ De vertikale beeldlijnen worden per beeldwissel steeds om en om benut. Dus hoewel 1080i meer beeldlijnen bezit, benut deze effectief per beeldwissel de helft van de pixels op de beeldlijn. Om die reden is het verschil tussen 1080i en 720p niet bijzonder groot. Verschil is wel dat de halve beeldtechniek (interlaced) twee maal minder bandbreedte inneemt dan de volledige beeldtechniek (progressive scan).

Samen met 720p is 1080i de meest gangbare standaard voor HD televisies.

Add comment