200Hz wordt steeds vaker toegepast in LCD HDTV

De zogenaamde 200Hz of 200 Hertz techniek wordt steeds vaker toegepast in de laatste LCD HDTV modellen maar niet iedereen begrijpt de betekenis van deze aanduiding. Vandaar wat toelichting op dit begrip.

Bij een 1080p Full HD beeld worden 50 keer per seconde alle beeldpunten van een HD TV opnieuw op het scherm gezet. Voor beelden met niet te veel beweging levert dat een prima plaatje op. Pas wanneer er snel bewegende voorwerpen in beeld komen of de camera snel bewogen wordt zien we een wat vager en wat schokkender beeld verschijnen op de LCD TV. Dat lijkt moeilijk te voorkomen omdat het bronmateriaal ook met die 50 beelden per seconde is opgenomen.

Doordat steeds snellere computertechniek wordt toegepast in de moderne HDTV ontstaan er toch mogelijkheden om een scène, die bij de opname in 50 beelden per seconde is opgenomen, toch vloeiender weer te geven. De microprocessor in de TV berekent dan namelijk razendsnel een aantal tussenliggende beelden na analyse van twee oorspronkelijk opgenomen plaatjes.


Bij een 100Hz HDTV wordt één tussenliggend beeld berekend en bij 200Hz zijn dat zelfs drie tussenliggende beelden. De uiteindelijke kwaliteit hangt natuurlijk sterk af van de gebruikte interpolatie methode maar er zijn op deze manier spectaculaire verbeteringen te bereiken qua scherpte en vloeiende weergaven van snel bewegende beelden.

Een lastig punt is dat niet alle fabrikanten een eenduidige naam gebruiken voor deze beeldverbetering. Op LCD TV gebied gebruikt Sony de term Motionflow 200Hz, Samsung hanteert Motion Plus 200Hz. Philips spreekt over 200Hz Clear LCD. Panasonic noemt haar 100Hz technologie Intelligent Frame Creation en JVC zegt 100Hz Clear Motion Drive.

Bij Plasma schermen claimt Panasonic in enkele nieuwe modellen zelfs 600Hz weergave onder de noemer 600 Hz Intelligent Frame Creation, Samsung spreekt bij plasma over 600Hz Subfield Motion bij sommige modellen en LG hanteert de term 600Hz Sub-Field.

In sommige gevallen kan de uitgevoerde intrepolatie zogenaamde artefacts genereren waardoor toch weer wat verlies aan beeldkwaliteit optreedt maar over het algemeen gesproken biedt 200Hz technologie een duidelijke verbetering.

Uiteraard blijft het belangrijkste element om deze technieken in de praktijk te bekijken om te zien of u er de meerprijs voor over heeft.

Add comment